VIGOT

Vidensbaseret Grøn Omstilling Af Tømreruddannelsen, VIGOT vil ændre måden vi bygger på.

I dette projekt opkvalificeres STEM-kompetencerne på erhvervsskolernes tømreruddannelser inden for bygningsfysik og anvendelsen af biogene materialer for at opnå et lavt klimaaftryk for byggeri. Målet er, at tømrerne får handlingskompetencer til at medvirke i udviklingen af en ny, biogen byggeskik, der opfylder alle krav til design af sunde, robuste og holdbare konstruktioner. Projektet anvender en evidensbaseret tilgang til didaktik på erhvervsskolerne til implementeringen af forskningsbaseret viden.

Samtidig udvikler projektet et fast-track koncept for målrettet vidensdeling mellem universiteter og erhvervsskoler, som kan anvendes til implementering af ny viden i læringsforløb for faglærere og elever.

Konceptet udvikles og afprøves i samarbejde med udvalgte erhvervsskoler, og forankres efterfølgende i projektets deltagende videnscentre for erhvervsskolerne.

Projektet tilbydes derigennem til alle danske tømreruddannelser.