Blog

Nyt fra Vigot

HotBoxen startes i morgen


Fugttransport i ydervægge


Brandteknisk klassifikation - reaktion på brand


Isoleringsmateriale - ringere end D-s2, d2


Isoleringsmateriale - D-s2, d2 eller bedre


Fugt og skimmel


Diffusion og konvektion


Fugtbelastningsklasser


Sorptionsisotermer


Tæthedsplanet i en let ydervæg


Vanddampsdiagram


Biogene materialer i byggeriet


Biogene materialer

Byggeriet nye byggesten


Væggene er på vej


Video introduktion til VIGOT


Sensorerne afprøves