HotBoxen startes i morgen

Posted on June 06, 2024

Et lille skridt for forståelsen af fugttransport i ydervægge – et gigantisk spring for den grønne omstilling af byggeriet.

Går alt vel startes HotBoxen i morgen fredag. Data kan følges on-line her på vigot.dk datasiden.

De 6 vægkonstruktioner beskrevet på VIGOT’s hjemmeside er monteret, samlet og instrumenteret. Væggene repræsenterer relevante vægopbygninger i biobasserede materialer udført i dansk byggeskik.

HotBoxen tillader at klimaet styres på begge sider af vægkonstruktionerne. Facaderne af træ påvirkes af et udeklima og væggenes inderside påvirkes af et indeklima. Forskellen i indeklimaet og udeklimaet betyder at væggene påvirkes af et damptryk, svarende til den hårdeste fugtpåvirkning af en bolig i brug.

Vægelementerne påvirkes med et:
•          indeklima: simuleret ved 20±1 grader celsius og en relativ luftfugtighed på ca. 58±2 % RF.
•          udeklima: simuleret ved 0±1 grader celsius og ca. 86±2 % RF.
Forskellen svarer til et fugttilskud på 6 g/m3 til indeluften (altså det rum med 20 graders celsius) i forhold til simuleringen af udeklimaet på 0 graders celsius.

Stor tak til Lars Isbach Poulsen, Hicham Johra, Rasmus Lund Jensen og Bjørk Fredslund Andersen for flot arbejde der gør at vi nu kan starte forsøget.