Deltagerne

Se deltagerne i VIGOT projektet her, og besøg deres hjemmesider
Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (projektejere)

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (projektejere)

Novo Nordisk fonden

Vores vision er at fremme menneskers sundhed og samfundets og planetens bæredygtighed

Aalborg Universitet - BUILD Institut for byggeri, by og miljø

Vi forsker, rådgiver og uddanner inden for by-, bolig- og anlægsområdets komplekse problemstillinger. Vores mission er at bygge et bedre og mere bæredygtigt samfund.

VIA University College – Byggeri

I samarbejde med praksis udvikler, producerer og formidler vi ny viden, der bidrager til nye teknologiske løsninger i og omkring fremtidens drikkevandsforsyning, digitale virksomhedssystemer, bæredygtigt byggeri, energi og klima.

Håndværk og Bæredygtighed (Learnmark Horsens)

Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed er et nationalt videnscenter, og vi samarbejder med alle landets tekniske erhvervsskoler.

Bag videnscentret er et samarbejde mellem Learnmark Horsens, som er hovedskolen, og partnerskolerne Den jydske Haandværkerskole, i Hadsten, og Roskilde Tekniske Skole.

Videnscenter for Håndværk, Design og Arkitektur (Next)

Videnscenteret er et af 10 nationale videnscentre, der alle skal udvikle og formidle viden om et specifikt erhvervsuddannelsesområde. NEXT Uddannelse København, Herningsholm og Mercantec er sammen om Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur med NEXT som værtsskole.